Avdelningar

Scoutverksamheten i Sverige delas generellt in i olika utvecklingsnivåer, som även har en viss åldersanknytning. Brobergska scoutkåren har totalt åtta avdelningar för scouter i åldersgrupperna 8-9, 10-11, 12-15, 16-18 år. 

På Brobergska Scoutkåren har vi två avdelningar på respektive nivå, en som håller till i Vasastan och en på Kungsholmen. Generellt träffas scoutavdelningen en dag i veckan samt på hajker och andra aktiviteter. Läs mer om våra avdelningar på respektive sida.

Det här är alla avdelningar i Brobergska Scoutkåren.