Välkommen till Brobergska Scoutkåren!

Brobergska är en nygammal scoutkår med mycket erfarenhet och gamla anor. I början av höstterminen 2018 delades Scoutkåren Wallinum Väpnarna och drygt 80 procent av dess medlemmar; scouter, ledare och övriga, bildade Brobergska Scoutkåren. Vi har tagit vårt namn efter Emmy Gren-Broberg som var med och startade den första flickscoutkåren Wallinum. Genom namnet Brobergska återknyter vi till en del av vår scouthistoria som vi är stolta över.

Brobergska scoutkåren har totalt åtta avdelningar för scouter i åldersgrupperna 8-9, 10-11, 12-15 och  16-18 år. Vi har en lokal på Idungatan i Vasastan och en på Gambrinusgatan på Kungsholmen. Mycket av vår verksamhet bedrivs givetvis utomhus och då i närliggande parker. På samtliga avdelningar finns erfarna vuxna ledare.

Vi som bildat Brobergska står för en modern, inkluderande scouting som tar hänsyn till varje scouts förutsättningar. Brobergska vill ge barn och unga ett sammanhang där de kan utvecklas, ta ansvar, och möta en rolig, äventyrlig och meningsfull fritid. Vår verksamhet genomsyras av respekten för vår gemensamma miljö och för alla människors lika värde, rättigheter och individuella särart.

Brobergska strävar efter ett samarbete inom kåren som kännetecknas av en tydlig och ärlig kommunikation, demokratiska beslut och gemensamt arbete för att genomföra dem. Kåren och den scouting vi bedriver vilar på en gemensam värdegrund som tydligt ligger i linje med riksorganisationen Scouternas. Vi ser positivt på att utvecklas och förnyas i takt med att nya scouter, ledare och engagerade vuxna kommer in i verksamheten.

 

 

Vår styrelse

Kårordförande Maria Levin
Vice kårordförande Elinor Hugemark
Kassör Barbro Sköld
Ledamöter Ylva Sjöstrand, Ulrika Rotter och Ebba Vongle

Kårrop

I Brobergska Scoutkåren har alla avdelningar ett eget kårrop, som vi använder när kåren träffas, varje avdelning har också egna avdelningsrop.

Brobergas kårrop

Genom skog och land vi gåInget hindrar Broberg då
Alltid redo, alltid klaraÄr vi i vår egen skara
Genom hagel, snö och is
Träffas vi på scouters vis
BRO-BERG-SKA!

Brobergska Scoutkåren

Organisations nr 802008-5703
Besöksadress Vasastan: Idungatan 9, Kungsholmen: Gambrinusgatan 4
Postadress
c/o Ulrika Rotter
Nötskrikevägen 26
134 42 Gustavsberg
Kontakt info@brobergska.se