Information och länkar som riktar sig till dig som ledare i Brobergska scoutkåren.

Vad kan du förvänta dig av kåren?

  • Du får en givande fritid med barn, ungdomar och andra vuxna
  • Möjlighet att gå Scouternas folkhögskolas ledarutbildningar
  • Alla ledare som bidrar till den löpande verksamheten deltar utan kostnader för dig som person

Vad förväntar sig kåren av dig?

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare

Läs mer om Trygga Möten

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar.

Vi i Brobergska scoutkåren ser gärna att våra ledare går de utbildningar som Scouternas folkhögskola arrangerar. Kåren har därför beslutat att hela eller delar av kursavgifterna betalas av kåren. Hör av dig till styrelsen för mer information.

Krisplan

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i Scouterna har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

Utfärder och läger är vanliga aktiviteter i Scouternas verksamhet. I aktiviteterna finns flera risker som kan äventyra säkerheten för de barn och unga vi har ansvar för. Självklart får det aldrig bli farligt – men vi kan inte ta bort alla riskmoment. Istället behöver vi tänka till innan vi genomför olika aktiviteter.

Som scout, avdelningsledare eller funktionär ska du känna till och följa kårens, och Scouternas, regler och riktlinjer för säkerhet. Du måste våga säga ifrån när något inte känns bra, tänka om när riskerna är för stora eller ställa in när arrangemanget du planerat inte blir som det är tänkt.

Krisplanen ligger sparad i kårens drive

Säker scout

Aktivitetsbanken

I Scouternas Aktivitetsbank finns många tips när ni börjar sina på terminsprogram. Både lekar och aktiviteter, samt inspiration till hajker och läger

Gå till aktivitetsbanken!

Interna dokument

Finns lagrade på kårens drive som du når via avdelningens inloggning