Varje avdelning har en avdelningsledare, en vice avdelningsledare och sen ledare och ledarassistenter.

Styrelsen beslutar vilka personer som utses till avdelningsledare samt vice avdelningsledare utifrån valberedningens förslag.

Det åligger avdelningsledaren att sköta administrationen av scouterna via scoutnet, att se till att all närvaro rapporteras in, skicka in underlag för lägerbidrag, skicka in en sammanfattning av avdelningens verksamhet med mera.

Underlagen sparas med fördel i vår gemensamma drive.

 

Lägerbidrag

Efter varje läger och övernattning har vi möjlighet att  ansöka om scoutlägerstöd från Stockholm kommun.

Scoutlägerstöd söks snarast efter genomfört läger, dock senast tre månader efter sista lägerdagen. Läger som sker mellan 16-31 december ansöks om året efter. Till ansökan bifogas
– lägerprogram
– deltagarförteckning på alla under 20 år.

För att få ekonomisk stöd (bidrag) gäller
– att lägret inte kräver ledighet från skolan
– att minst fem bidragsberättigade medlemmar deltagit

Ansökan sker av bidragsansvarig i kåren