Chiffer

Chiffer kan användas för att skicka hemliga kodade meddelanden till någon annan med hjälp via en chiffernyckel. Det finns många olika typer av chiffer, och de kan kombineras för att göra det svårare att knäcka meddelandet. Nedan finns en sammanställning av de vanligaste chiffertyperna.

Brädgård

Kallas också ibland för murarchiffer. Varje bokstav beskrivs av konturerna av motsvarande ruta med ingen, en eller två prickar för att markera vilket av rutnäten bokstaven kommer ifrån. När man skriver upp chiffernyckeln ska ej bokstäverna Q eller W ingå. Namnet kommer från ”nummer-tecknet” (#) som ibland kallas för brädgård, även om dess betydelse numera oftast ses som taggar på sociala medier.

Som exempel skrivs ”brädgård” som  .

Tips: Det finns många chiffergeneratorer på nätet för att snabbt chiffrera datorskriven text, sök på ”brädgårdschiffer” för att hitta en!

SCOUT/scout

SCOUT/scout-chiffret, eller bara scoutschiffret beskriver varje bokstav som ”koordinaterna” där två bokstäver möts, en bokstav från ordet scout skrivet horisontellt i versaler och den andra från samma ord skrivet vertikalt i små bokstäver. Bokstaven S finns t.ex. i den ruta där stort O möter litet u, och skrivs då som ”Ou”. I chiffernyckeln ingår ej bokstäverna Q, W, X eller Z.

Som exempel skrivs ”scout” som ”Ou Oc To Tu Uu”.

Tips: Du kan enkelt göra ett eget chiffer av samma typ fast med ett annat ord, t.ex. ett BJÖRN/björn- chiffer!

Sifferchiffer

Varje bokstav motsvarar en siffra. Man kan t.ex. börja räkna på A och sluta på Ö eller räkna från andra hållet.

Förskjutningschiffer

Förskjut alfabetet ett visst antal steg. Ett stegs förskjutning skulle t.ex. ge A=B, B=C, C=D, Ö=A osv. Kombineras ofta med andra typer av chiffer som t.ex. sifferchiffer eller brädgård. SCOUTABD- chiffer är en variant på ett förskjutningschiffer.

Teckenchiffer

Teckenchiffer är ett samlingsnamn för chiffer där varje bokstav har ett motsvarande tecken. Det kan t.ex. vara morsealfabetet, runskrift, blindskrift eller det grekiska alfabetet.

Knopar

Knopar används inom många aktiviteter både inom scouting men även i vardagen.

De vanligaste och mest använda knoparna på scouterna är överhandsknop, råbandsknop, stopp-åtta, skotstek och pålstek. ”Dubbla” varianter av vissa knopar och varianter ”om egen part” är också bra att känna till. Några användbara fästknopar är dubbelt halvslag (om egen part) och constrictor, som är mycket hjälpsamma vid surrning!

Hemsidan Knots 3D innehåller de flesta knopar och har många tydliga bilder som visar hur de ska slås

Surrning

TOIS surrningsregler ger en utförlig steg-för-steg-beskrivning om hur korrekta surrningar görs, och används oftast som referens på tävlingar som scouternas dag. I vissa specifika fall kan surrningar ersättas av en constrictor-knop om inga krav på surrningens styrka eller korrekthet ställs.

TOIS surrningsregler beskriver trefotssurrning, raksurrning (förlängning), vinkelsurrning (tvärslå) och kryssurrning, samt när dessa ska användas.